Geen aanvullende zorgverzekering meer nodig?

Veel mensen die opgenomen worden in een verpleeghuis hebben nog een aanvullende zorgverzekering lopen. Ze hadden, voordat ze in een verpleeghuis gingen wonen, vaak extra zorg nodig en hebben zich daarvoor extra verzekerd. Wanneer uw partner wordt opgenomen in een verpleeghuis met de indicatie ‘verblijf en behandeling’ gaat de meeste zorg vergoed worden vanuit de Wlz (Wet Langdurige Zorg). Een aanvullende zorgverzekering lijkt dan niet meer nodig, maar…

Welke zorgkosten vergoed

In de Wlz is vastgelegd welke zorgkosten vergoed worden door het verpleeghuis. Vaak zijn naast de kosten voor behandeling en medicijnen, ook de kosten voor bijvoorbeeld een tandarts gedekt. Maar niet iedere zorginstelling vergoedt dezelfde zorg vanuit de Wlz. Daarom is het belangrijk om vast te stellen welke zorg uw partner nodig heeft of gaat hebben, en of deze kosten door uw verpleeghuis worden vergoed. Dit kunt u navragen bij uw verpleeghuis.

Opzeggen voor 1 januari

Als blijkt dat al deze kosten worden vergoed door het verpleeghuis, dan kunt u de aanvullende verzekering opzeggen. Bij sommige zorgverzekeraars kan dat per direct, maar bij veel zorgverzekeraars kan dat alleen per 1 januari. Let er dan op dat u dit voor 1 januari doet, anders zit u er weer een heel jaar aan vast.

Bril zelf betalen

Wat meestal niet wordt vergoed door het verpleeghuis is een bril of gehoorapparaat. Maakt uw partner hier gebruik van en verwacht u hier komend jaar kosten voor te maken? Dan is het verstandig om de dekking van de aanvullende verzekering te vergelijken met de jaarpremie die u voor deze verzekering betaalt. Betaalt u meer aan premie dan de vergoeding voor de bril/gehoorapparaat? Dan kunt u deze kosten beter zelf betalen en de aanvullende verzekering opzeggen.

Conclusie

Vraag bij uw verpleeghuis welke kosten u kunt verwachten die niet onder de Wlz vallen. Bereken vervolgens of het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering meer vergoeding oplevert dan het u kost aan premie. Nee? Dan kunt u de aanvullende verzekering opzeggen.