Vergeet de alleenstaande-ouderenkorting niet!

Door twee vinkjes te zetten in uw belastingaangifte kunt u € 886 verdienen.
Zo gemakkelijk kan het zijn, maar dan moet u wel weten waar u deze vinkjes mag zetten.

Woont uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis en ontvangt u AOW? Dan heeft u recht op de alleenstaande ouderenkorting. Dit is een korting op uw inkomstenbelasting van € 443 (in aangifte 2021) per persoon. Voor u samen dus € 886.

Maar deze korting krijgt u niet automatisch. De Belastingdienst weet namelijk niet dat uw partner in een verpleeghuis woont. De korting kunt u zelf aanvragen bij uw belastingaangifte, maar hij staat wat verstopt in het aangifteprogramma.

Verstopt

Bij het onderdeel ‘Pensioen en andere uitkeringen’ staat onderaan de vraag ‘Had u in 2021 een AOW-uitkering voor alleenstaanden?’. Hier kiest u voor Ja.

Als uw partner in een verpleeghuis woont heeft u namelijk beiden recht op een ‘AOW voor alleenstaanden’. Ook als u de ‘AOW voor gehuwden’ ontvangt. Het gaat bij de alleenstaande-ouderenkorting dus om het ‘recht hebben op’ en niet om het daadwerkelijk ontvangen van de AOW voor alleenstaanden. Het maakt ook niet uit of u gehuwd bent of niet.

Eén dag is genoeg

U heeft ook recht op de alleenstaande-ouderenkorting wanneer uw partner pas eind december in het verpleeghuis is komen wonen. Er hoeft dus niet een heel jaar in een verpleeghuis gewoond te zijn. Eén dag is al voldoende om voor de hele korting in aanmerking te komen.

Afgewezen

Wanneer u de alleenstaande-ouderenkorting aanvraagt zonder dat u AOW voor alleenstaanden ontvangt, dan krijgt u waarschijnlijk een standaard afwijsbrief van de Belastingdienst. In deze brief zegt de Belastingdienst dat ze willen afwijken van uw aangifte omdat u geen recht heeft op de AOW voor alleenstaanden. Logisch, want de Belastingdienst weet nog steeds niet dat uw partner in een zorginstelling woont. Dat moet u nu gaan bewijzen door een bezwaarschrift met bewijsstukken op te sturen.

Hulp nodig?

Weet u niet goed hoe u een bezwaarschrift moet opstellen of welke bewijsstukken geaccepteerd worden door de Belastingdienst? Wij hebben dit vaker gedaan en kunnen u hierbij helpen. Voor uw vragen of meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.