Gratis hulp in de huishouding

Wanneer uw partner naar het verpleeghuis gaat moet u het hele huishouden ineens alleen doen. Dat was u misschien niet gewend om te doen. En als u een dagje ouder wordt, gaat het ook steeds moeizamer. Gelukkig is er hulp beschikbaar vanuit de WMO. En wanneer uw partner Wlz-zorg ontvangt in een verpleeghuis dan betaalt u geen eigen bijdrage voor WMO-ondersteuning. Die WMO-ondersteuning kan bijvoorbeeld een hulp in de huishouding zijn. Omdat veel senioren niet weten dat deze hulp voor hen gratis is, ploeteren ze zelf door omdat ze denken dat ze de huishoudelijke hulp niet kunnen betalen. Vaak springen zelfs de kinderen bij die het zelf ook al druk hebben met hun eigen huishouding en gezin. Dit is dus allemaal niet nodig. Er is gratis hulp beschikbaar.

Voor wie?

Wanneer u niet meer in staat bent zelf het hele huishouden te doen, kunt u bij uw gemeente een aanvraag indienen voor hulp in de huishouding. De gemeente gaat dan met u in gesprek over uw aanvraag. Dit kan bij u aan de keukentafel, maar gebeurt soms ook telefonisch. De gemeente wil dan weten waarom u het zelf niet meer kan, of u hulp kunt inschakelen van naasten, wat uw inkomen is.

Hoe snel?

Als uw verzoek wordt goedgekeurd, dan kunt u via het WMO-loket van de gemeente een huishoudelijke hulp regelen. Dit hele traject van aanvraag tot de eerste keren ramen wassen kan snel gaan, maar hou er rekening mee dat het waarschijnlijk wel een paar weken duurt.

Let op

U betaalt wél een eigen bijdrage wanneer u gekozen hebt voor de alleenstaanden AOW. In dat geval betaalt u voor de WMO-ondersteuning een eigen bijdrage van €20,60 per maand.


Krijg de hulp waar u recht op heeft en doe vandaag nog navraag bij uw gemeente. Weer een zorg minder en tijd over om aan uzelf of uw partner te besteden.