Wat gebeurt er met je AOW als je partner naar het verpleeghuis moet?

Als je partner naar een zorginstelling of verpleeghuis gaat, komen er veel financiële vragen op je pad. Veel van onze klanten hebben vragen over de AOW, zoals:

  • Wat verandert er voor de AOW door de opname?
  • Ik krijg een brief van de SVB dat ik de AOW mag omzetten naar alleenstaand. Wat moet ik doen?
  • Wat gebeurt er met de eigen bijdrage Wlz als ik de AOW wijzig?

Krijg je AOW in een verpleeghuis?

Als iemand opgenomen wordt in een verpleeghuis, blijft de AOW gewoon doorlopen. Als je partner naar een zorginstelling of verpleeghuis gaat, kun je ervoor kiezen je AOW om te zetten van gehuwd naar alleenstaand. Dan blijven jullie gewoon getrouwd en fiscaal partner, daar verandert niets in. Maar bij de SVB staan jullie dan als ‘duurzaam gescheiden levend’. Hierdoor krijgen jullie samen ruim € 900 per maand extra aan AOW. De alleenstaanden AOW lijkt dus heel aantrekkelijk, maar is dat vaak niet.

De eigen bijdrage als je kiest voor alleenstaanden AOW

Het CAK, dat de eigen bijdrage Wlz (Wet langdurige zorg) vaststelt en incasseert, krijgt van de SVB door dat jullie geen partners meer zijn. Hierdoor verandert de eigen bijdrage Wlz van een lage naar een hoge eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage werd berekend op jullie gezamenlijke inkomen en vermogen. De hoge eigen bijdrage wordt berekend op het inkomen en vermogen van degene die in de zorginstelling woont. De maximale hoge eigen bijdrage is namelijk € 2.887 per maand.

Omzetten van de AOW kan veel geld kosten

Soms is de hoge eigen bijdrage lager als de opgenomen partner een laag inkomen heeft. Maar meestal zien we dat de eigen bijdrage hoger wordt na het omzetten van de AOW naar alleenstaand. Soms zo hoog dat het voordeel van de hogere AOW meteen verdwijnt door de hogere eigen bijdrage. Dan is het duidelijk dat je de AOW niet moet omzetten.

Maar ook als het voordeel van de AOW hoger is dan het nadeel voor de eigen bijdrage moet je nog even doorrekenen. Er zijn namelijk meer financiële nadelen als je de AOW omzet naar alleenstaand.

Wat verandert er nog meer?

Doordat jullie inkomen stijgt, betaal je meer inkomstenbelasting. Het hogere inkomen kan ook betekenen dat de zorg- en huurtoeslag lager wordt of zelfs helemaal vervalt. Deze nadelen staan ook in de brief van de SVB die je ontvangt over het omzetten van de AOW. Maar er zijn meer mogelijke nadelen:

  • De eenmalige overlijdensuitkering van de AOW vervalt. Omdat jullie geen partners meer zijn voor de AOW heeft de achterblijvende partner geen recht meer op deze uitkering van ruim € 1.000;
  • Als de thuisblijvende partner een WMO-voorziening heeft (zoals huishoudelijke hulp of een traplift), moet hiervoor een eigen bijdrage WMO van € 20,60 per maand betaald worden;
  • Het ouderdomspensioen (van je oud-werkgever) kan lager (of hoger) worden.

Bij de berekening of het omzetten van de AOW voor jullie voordelig is, moet je dus rekening houden met al deze effecten. En dan niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de komende jaren. Want als dit jaar je AOW-inkomen hoger wordt, dan betaal je over twee jaar een hogere eigen bijdrage.

Kan de AOW weer terug naar gehuwd?

Gelukkig kun je de keuze voor de alleenstaanden AOW éénmalig terugdraaien naar de gehuwden AOW. Dus heb je een verkeerde keuze gemaakt, dan kan dit weer hersteld worden. Maar dit kan niet met terugwerkende kracht, maar pas per volgende maand. Dus als je een brief krijgt van het CAK met die hele hoge eigen bijdrage, dan ben je eigenlijk al te laat. Het CAK loopt vaak enkele maanden achter met deze brieven, dus dan moet je toch een paar maanden die hoge eigen bijdrage betalen. Belangrijk dus om dit vooraf goed door te rekenen.

Wij bieden hulp

Veel senioren bellen ons nadat ze navraag hebben gedaan bij de SVB en het CAK om meer duidelijk te krijgen over de gevolgen van het omzetten van de AOW naar alleenstaand. Maar deze instanties kunnen alleen iets zeggen over wat er bij hun gebeurt, niet over andere instanties en het totaalplaatje.

Wij bekijken de hele financiële situatie van iemand om duidelijkheid te geven over de beste keuze voor de AOW.  Wij kijken verder dan alleen de AOW en vinden nog meer voordelen. Wil je zeker weten dat je geen dure fout maakt? Lees meer over onze dienst Financieel Ontzorgd of vraag direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. We kunnen dan precies uitleggen wat we voor je kunnen betekenen.